Constitution of Council 2019-2020

Chair:

 • Dr P M Ward BSc PhD CEng FIET

Deputy Chair:

 • Miss F M Banks MBA MSc CEng FIET

Ordinary Members:

 • + Mr A R Ball IEng MIET
 • † Miss F M Banks MBA MSc CEng FIET
 • + Dr R A Cepeda Lopez BEng MSc PhD CEng FIET
 • † Professor Y Chen BEng MEng MBA PhD CEng MIET
 • † Dr O Esu BEng PhD CEng MIET2
 • + Mr J Garnham ICTTech TMIET2
 • * Miss J C Y Ho BMath MSc LLB MIET1
 • + Mr D Hogan BSc CEng FIET
 • + Ms R Hurst FREng MSc FIET
 • * Miss A Hutty MEng CEng MIET2
 • † Mr B Joshi BSc MBA MIET1
 • * Mr A McCabe BEng CEng MIET
 • * Mr I H M Murdoch MEng CEng MIET1
 • + Dr C Muthamizhchelvan PhD FIET1
 • + Dr P M Needham BA PhD CEng FIET
 • † Dr E O Nsugbe BEng MSc PhD CEng MIET2
 • * Professor I Phillips BSc CEng FIET
 • † Mr G D Prebble BSc MBA CEng MIET
 • * Mr M G Prewett BSc IEng FIET
 • * Mr J D Ratcliff BEng MSc CEng MIET
 • † Colonel A J Rogers ADC CEng MIET
 • † Miss M R Singhal BEng MSc MBA CEng MIET
 • † Dr D W Smith BSc PhD CPhys FIET
 • + Dr C W To BEng MA PhD CEng FIET1
 • * Dr P M Ward BSc PhD CEng FIET
 • * Dr D T Williams MEng EngD CEng FIET
 • + Casual vacancy

President:

 • * Dr P W Bonfield OBE FREng BSc MSc PhD CEng FIET

 

* will retire from that office on 30 September 2020
+ will retire from that office on 30 September 2021
† will retire from that office on 30 September 2022

 

1 resident outside the UK
2 under 36 at date of election